Contributie

Munt

Onze vereniging is per 1-1-2023 geen lid meer van de KWBN

De verenigingscontributie is €15,50 per jaar
De inschrijfkosten zijn éénmalig € 4,50.

Het lidmaatschap geldt voor minimaal 1 verenigingsjaar.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Opzeggen dient schriftelijk of per E-mail te gebeuren minimaal 2 maanden voor het einde van het verenigingsjaar. (Dus vóór 1 november.)

Rabobank De Kempen rek.nr: NL23RABO0147974208.